Welkom op de website van FeReSO

Op 16 december 2010 werd de private Stichting FeReSO, FEBEG Reconciliation and Settlement Organisation opgericht.

FeReSO treedt op als gemeenschappelijk aangestelde van de leveranciers en distributienetbeheerders tot uitvoering van de financiële reconciliatie voor de Belgische gas- en elektriciteitsmarkt.

Alle taken en bevoegdheden van FeReSO zijn vastgelegd in de ‘Overeenkomst financiële reconciliatie voor gas en elektriciteit met betrekking tot de distributie in Brussel, Vlaanderen, en Wallonië’. Deze Overeenkomst is in werking getreden op 21 oktober 2010 en is intussen verlengd tot en met het volume jaar 2014. 

Op vandaag zijn al meer dan 90 organisaties toegetreden tot dit contract.  

 

Reconciliatie

Reconciliatie is een proces dat aansluit op het allocatieproces. De bedoeling is dat het door middel van allocatie aan de leverancier aangerekende verbruik vergeleken wordt met het werkelijke verbruik. Dit gebeurt aan de hand van de vaststelling van de meterstanden bij de eindafnemer (in regel één keer per jaar). Dit verschil zal verrekend worden om het aantal kWh definitief en correct te verdelen over de leveranciers.

Volume reconciliatie

Reconciliatie is een volumecorrectie per leverancier die berekend wordt over de periode van één maand. Door het reconciliatieproces krijgen de leveranciers uiteindelijk die hoeveelheden toegerekend die opgenomen zijn op de tellers bij hun eindafnemers.

De marktpartijen hebben afgesproken om eenzelfde model te implementeren voor de volumeberekeningen van de reconciliatie over de 3 regio’s heen. De modaliteiten van het nieuwe volumeproces zijn omschreven in een UMIR document2, goedgekeurd door de marktpartijen en betrokken regulator(en).

 

Financiële reconciliatie

De marktpartijen hebben in een gezamenlijk initiatief zelf een contractueel kader uitgewerkt voor de financiële reconciliatie (bekrachtigd door de regionale regulatoren in de technische reglementen).

Meer informatie over financiële reconciliatie is terug te vinden in volgende document.

 

Centrale facilitator

Als centrale settlement facilitator is FeReSO verantwoordelijk voor het operationele luik van het financiële settlement. De werkzaamheden van FeReSO worden bepaald en gecontroleerd door het Beheercomité bestaande uit alle vertegenwoordigers van de leveranciers en distributienetbeheerders.

De operationele activiteiten voor FeReSO zijn voornamelijk terug te brengen tot:

 • het uitvoeren van berekeningen en toewijzingen  van de settlement posities;
 • het beheren van de partijen actief in het settlement proces;
 • het berekenen en communiceren van de reconciliatieprijzen;
 • het voorbereiden van de driemaandelijkse financiële settlement;
 • het beheer van de betalingen van de debiteuren en crediteuren;
 • het opstellen van de facturen voor de debiteuren;
 • het opvolgen van de binnenkomende facturen van de crediteuren;
 • de voorbereiding en het voorzitten van het Beheercomité;
 • het beheren en aanzuiveren van een kredietlijn;
 • het beantwoorden van de diverse ad hoc vragen over het proces;
 • het cont(r)acteren van nieuwe marktpartijen in het reconciliatiecontract
 

Contact

Katharina Bonte portraitKatharina Bonte
Director FeReSo
Ravensteingalerij 3 bus 9
1000 Brussel
België
Tel: +32/(0)2.500.85.87
E-mail: settlement@fereso.be